Blog Image

Глас Холмије

Глас Холмије - Часопис за књижевност, историју и културу

"Први број часописа за књижевност историју и културу „Глас Холмије“, којег је за штампу приредила група ентузијаста из Васојевића, окупљена око Српско- историјско-културног друштва „Никола Васојевић“, угледао је свјетлост дана. Како у уводној ријечи наводи уредник Горан Киковић часопис има за циљ да, у временима поремећеног система вриједности, кад носиоци новог глобалног поретка настоје да традиционалне културне и историјске вриједности потисну у страну и на видно мјесто истакну нешто што нема додирних тачака са урођеном духовном снагом нашег народа... (…)"

(Извор: Дан, Културне и историјске вриједности, 15.07.2012)